POTPISANI UGOVORI O SUFINANSIRANJU PROJEKTA JAGODASTOG VOĆA

Hits: 421

U Velikoj sali Općine Goražde danas je upriličeno potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekta jagodastog voća. Ugovore su potpisali predstavnici humanitarne organizacije Muslim Aid Sarajevo koju zastupa Edina Šehić Saliji direktorica, načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović i 15 korisnika ovog projekta koji su odabrani na osnovu provedenog Javnog poziva za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina sa sistemom za navodnjavanje u površini od 1 duluma putem sufinansiranja. Riječ je o projektu koji provodi humanitarna organizacija  Muslim Aid u saradnji sa općinama.

Pravo  na učešće u projektu imala su sva zainteresovana lica sa područja Općine Goražde koja posjeduju poljoprivredno zemljište ili zemljište u zakup na period ne manje od 10 godina u površini od jednog duluma. Pravo na dodjelu sadnica sa sistemom za navodnjavanje nisu mogla ostvariti ona lica koja su posljednjih pet godina ostvarila to pravo po bilo kom osnovu.

Općina Goražde potpisala je sporazum sa humanitarnom organizacijom Muslim Aid, čije je sjedište u Londonu, a imaju uspostavu u Sarajevu. U skladu sa tim realizuje se ova projekat uzgoja malina kroz ekonomsko osnaživanje porodica.

Radi se o tome da se kod poljoprivrednih proizvođača finansira zasad malina kroz tripartitni ugovor. Muslim Aid finansira 40%, Općina Goražde 40% a krajnji proizvođač 20 %. Vrijednost  po jednom poljoprivrednom proizvođaču je 1. 620,00 KM od čega 648 KM finansira Općina, 648 KM Muslim Aid, a 324 KM krajnji korisnik.

Krajnji cilj je proširenje zasada maline kao i ekonomsko osnaživanje porodica.

Izvor: gorazde.ba