PREDSTAVLJENA STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Hits: 57

Ministar za privredu Meho Mašala danas je predstavio Strategiju razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina koju je, na današnjoj sjednici, Vlada BPK-a Goražde usvojila u formi prijedloga.
Prema njegovim riječima, u okviru pripreme samog prijedloga, resorno ministarstvo je obavilo konsultacije sa relevantnim subjektima, kako bi se u skupštinsku proceduru uputio što kvalitetniji strateški dokument u oblasti razvoja turizma.
– Okvirna vrijednost planiranih investicija za pomenuti period je 3.760.000 KM i postavljena su četiri strateška cilja koja treba dostići. Prvi strateški cilj je u vrijednosti od milion KM i on bi trebao stvoriti osnovne pretpostavke za razvoj turizma na području BPK-a. Radi se o izradi prostorno-planske dokumentacije i infrastrukture za razvoj turizma, te kvalitetnijoj saradnji s Agencijom za vodno područje sliva rijeke Save.

Screen Shot 2016-07-21 at 11.15.27 AM

Drugi strateški cilj je učiniti BPK kvalitetnim turističkim mjestom i tu je predviđen iznos od 300.000 KM, a radi se o promociji BPK u regiji na način da on bude prepoznatljiv kao mjesto gdje je lijepo i ugodno doći i provesti određeno vrijeme. Treći strateški cilj je osigurati održivo upravljanje okolišem i izgraditi tržišno orjentisane tržišne proizvode, za šta je planiran iznos od 2.300.000 KM. Dakle, tu se već radi o ozbiljnim investicijama koje trebaju rezultirati značajnim brojem turista koji će posjetiti ovaj prostor. Četvrti strateški cilj je razviti kvalitetnu turističku mrežu koja unaprjeđuje turističku ponudu BPK Goražde i tu je predviđen iznos od 160.000 KM – pojasnio je resorni ministar.
Za finansiranje ovih aktivnosti, osim sredstava iz Budžeta BPK-a, strategijom su predviđeni i drugi izvori finansiranja, kao što su predpristupni fondovi EU, javno-privatno partnerstvo te sredstva invesitora.
S ciljem aktiviranja turističkih potencijala i razvoja turističke ponude na ovom prostoru, 2014. godine urađena je i Studija o mogućnostima izgradnje plaža i kupališta na rijeci Drini.
– Identifikovano je petnaest lokacija i na tim lokacijama potrebno je uraditi minimum da bi one bile u funkciji. Dakle, radi se o turističkoj infrastrukturi – pristupnim putevima, turističkoj signalizaciji, pristupu pitkoj vodi i komunalnom uređenju, a to bi onda trebalo da rezultira investiranjem privatnih investitora koji to treba da stave u funkciju – kazao je ministar Mašala.
On je istakao i da će Vlada BPK-a, nakon usvajanja Strategije, kroz programe utroška sredstava, krenuti sa aktivnostima stavljanja u funkciju turističkih potencijala, kao i da je uvrštavanje stećaka u Goršić polju na UNESCO-ovu listu zaštićenih spomenika od posebnog značaja za daljnji razvoj turizma na ovom prostoru.
– Izuzetno nam je drago i moramo biti zahvalni Udruženju „Kulturna baština“ koje je uložilo jako veliku energiju da bi stećci bili prepoznatljiv turistički proizvod i zahvaljujući njihovim aktivnostima oni se nalaze na listi zaštićene kulturne baštine – istakao je ministar.
Jedan od osnovnih ciljeva ovog strateškog dokumenta je da se turistička ponuda poboljša i uveže, te osigura da se turistima ponudi bar jednodnevna kompletna turistička ponuda, s tendencijom njihovog zadržavanja na ovom prostoru duže od dva dana.
– U ovom momentu ne možemo biti u potpunosti zadovoljni prezentacijom BPK kako u online medijima, tako i na sajmovima. To je uočeno i provode se aktivnosti i finansiraju projekti koji treba da omoguće bolju prezentaciju turističkih proizvoda BPK, kako na internetu, tako i izradom određenih promotivnim materijala i kataloga – zaključio je resorni ministar.
IZVOR: bpkg.gov.ba