PRESS/ NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAKČA LISTA: “NEKA NOSIOCI VLATI BUDU ONI KOJI VAS NISU IZDALI”

Hits: 143

Osim po svojim prirodnim ljepotama, historiji i kulturnom naslijeđu, svojoj kuhinji i arhitekturi, Bosna i Hercegovina je i po svom državnom uređenju jedinstvena država u svijetu. Na žalost njenih građana, Bosna i Hercegovina jedinstvena je i po podjelama svih vrsta, između ostalog, i podjelom na više nivoa vlasti sa dokazano neučinkovitom komunikacijom i političkom uslovljenošću podrške jednih prema drugima.

Jedinice lokalne samouprave dokazano su nivoi vlasti sa najviše nadležnosti koje se tiču svakodnevnog života građana, te bi kao takve trebale uživati bezrezervnu podršku viših nivoa. U praksi to nije slučaj. Kao što smo to dokazivali prethodnih godina neumornim i predanim radom, i u budućnosti ćemo, od sada i u Kantonima, Federaciji i na Državnom nivou zastupati građane i njihove potrebe, zato što mi živimo sa svojim sugrađanima i dijelimo njihovu sudbinu.

Nezavisna Bosanskohercegovačka lista nastala je kao razultat historijskog izbornog uspjeha nezavisnih načelnika i gradonačelnika koji isključivo predanim radom i uspješnim projektima svoje općine i gradove vode po europskim standardima i zajedno sa svojim građanima rješavaju probleme koji se tiču svih nas. Mi ne želimo umanjiti doprinos onih koji vode konstruktivnu politiku, onih koji su nam bili podrška u realizaciji projekata, iako je takvih bilo vrlo malo. Štaviše, želimo ohrabriti stvaranje pozitivne političke klime u kojoj će osnovne postavke podrazumjevati saradnju, poštovanje i uvažavanje.

Nezavisna bosanskohercegovačka lista želi demokratsko društvo u kojem će se ljudi nadmetati po projektima, a ne po prevarama i obmanama, društvo u kojem građani, osim prava da biraju, imaju i pravo da od vlasti traže stvaranje bolje države, u kojoj će ostvarivanje onoga što vam pripada biti svakodnevnica, a ne incident.

Vrijeme predizborne političke kampanje u Bosni i Hercegovini, za sve one koji žive u ovoj državi teško je i puna izazova. Naše je opredjeljenje da sve aktivnosti provodimo strateški i planirano jer je to jedini način za dugoročni uspjeh, zato pozivamo i vas da odlučite u skladu sa svojom savjesti i na osnovu onoga šta je ko uradio u prethodnom periodu. Neka nosioci vlasti budu oni koji vas nisu izdali i koji su dio vas, a ne otuđeni moćnici koji su zaboravili svoje korjene i one koji su ih izabrali.

Nezavisna bosanskohercegovačka lista izlazi na izbore listama na Državnom, Federalnom i kantonalnim nivoima. Nosioc liste za Državni nivo je uspješni pravnik, Domin Malbašić, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda FBiH, za federalni nivo Kasim Brdar, čovjek koji je poznat po uspješnom političkom djelovanju i zagovaranju modernih zakonskih rješenja. Nosioc liste za Kanton Sarajevo je jedan od najuspješnijih načelnika u Bosni i Hercegovini, čovjek koji uživa povjerenje građana i svakim projektom ga još više učvršćuje, mr. Ibrahim Hadžibajrić, dok je za Skupštinu BPK Goražde nosioc liste dr.sci. Muhamed Ramović, najuspješniji načelnik, a onda i Gradonačelnik Grada Goražda u tri mandata, čovjek čije je političko djelovanje obilježeno sa nebrojeno mnogo uspješnih i implementiranih projekata.

Lista za Skupštinu BPK Goražde posebna je po tome što se na njoj nalaze 24 mlade osobe, a od 30 kandidata, 23 su fakultetski obrazovana.

gorazdeportal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.