PREZENTIRANO RJEŠENJE BUDUĆEG ZAVIČAJNOG MUZEJA GORAŽDE

Hits: 35

Predstavnice švedske Fondacije ”Kuturno naslijeđe bez granica” (CHwB) Arijana Mandić i Aida Salketić, te predstavnik Centra za kulturu Adi Džemidžić jučer su organizovali prezentaciju idejnog, konceptualnog i prostornog rješenja budućeg zavičajnog muzeja Goražde.
Na početku prezentacije arheolog Adi Džemidžić je upoznao prisutne sa činjenicom da budući muzej već posjeduje tri zbirke: arheološku, historijsku i etnološku, što prema Džemidžićevim riječima predstavlja odličnu osnovu za formiranje muzeja. Prostorno rješenje muzeja prezentirala je Arijana Mandić i tom prilikom predstavila dva koncepta prostornog rješenja, dok je Aida Salketić govorila o samom konceptu muzejske postavke.
Screen Shot 2016-07-13 at 10.48.27 AM
Prema planiranoj dinamici aktivnosti, muzej će biti otvoren 18. septembra, na Dan Općine i BPK Goražde.
Kako je navedeno na današnjoj prezentaciji, Općina Goražde i BPK Goražde su danas prepoznatljivi po bogatoj kulturno-historijska baštini iz koje proističe i na kojoj se formira goraždanski kulturni identitet i identitet gornjedrinske regije. Budućnost i razvoj Goražda i BPK ovise o spremnosti i kapacitetima da se taj potencijal prepozna, identifikuje i artikuliše na način da on kroz institucionalno i strukom obuhvaćeno djelovanje postane jedan od faktora razvoja ove regije.
Cilj stalne postavke jeste da se putem izloženih predmeta lokalnom stanovništvu, građanima i građankama BiH i turistima predstavi bogatstvo i značaj područja BPK Goražde i grada Goražda kroz historiju. Pored svog izložbenog karaktera, stalna postavka Zavičajnog muzeja Goražde ima za cilj da edukuje posjetioce i da ih putem interaktivnih programskih sadržaja uključi u aktivno, kontinuirano čuvanje i promociju kulturno-historijskog bogatstva koje ovo područje baštini.
Prezentaciji su prisustvovali ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga, načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović, direktor Centra za kulturu Murat Fejzić, te direktorica Fondacije Adisa Džino – Šuta koji su izrazili zadovoljstvo prezentacijom, te obećali punu podršku osnivanju muzeja u Goraždu.
Kako je dogovoreno, prezentacija rješenja za budući zavičajni muzej u Goraždu biće uvrštena i u Program Internacionalnog festivala prijateljstva kako bi se sa ovom izuzetnom idejom i prijedlozima za njenu realizaciju upoznali i privrednici u BPK Goražde, kao i šira javnost.
Izvor: gorazde.ba