RADIONICA U GORAŽDU: “POSTUPANJE OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KONTAKTU SA ZAKONOM”

Hits: 341

Biro za ljudska prava Tuzla, organizuje RADIONICU ZA OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA POD NAZIVOM “POSTUPANJE OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KONTAKTU SA ZAKONOM”. Radionica će biti održana u srijedu, 17.05.2017. godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova BPK (Zaima Imamovića, Goražde) sa početkom u 9:00 sati.

Policijski službenici iz svih općina Bosansko-podrinjskog kantona, imat će priliku unaprijediti znanja i steći nove vještine u provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, sa naglaskom na izricanje policijskog upozorenja i psihološke aspekte djece u krivičnom postupku, bilo da se nađu u ulozi učinioca krivičnog djela, svjedoka ili žrtve. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane pomenutim Zakonom, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sistema na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve predstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Po svojoj suštini, alternativne mjere promoviraju provedbu mjera odgojnog karaktera unutar zajednice, kao alternativu izvršenju krivičnih sankcija kada su u pitanju najlakša krivična djela, a njihova svrha je dugoročna rehabilitacija i reintegracija djece i maloljetnika u društvo te odvraćanje maloljetnika od ponovnog činjenja krivičnih djela.

Radionica će, istovremeno, biti i prilika za razmjenu iskustava u proceduri izricanja policijskog upozorenja između ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutrašnjh poslova i Kantonalnog tužilaštva iz Bosansko-podrinjskog i Zeničko-dobojskog kantona, čiji predstavnici će, kroz predavanja na radionici, prenijeti dobre primjere iz sopstvene prakse.

Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa „Pravda za svako dijete“, provodi u 10 regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sistem pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva.

Izvor: Biro za ljudska prava Tuzla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *