RAMOVIĆ NAJNAČELNIK U BIH ZA 2016. GODINU

U  Direkciji za izbor najmenadžera i najkompanija  sinoć je u Banskim dvorima u Banja Luci održan 35. izbor najuspješnijih menadžera Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, u izboru Nezavisne regionalne agencije iz Zenice, časopisa Euromanager i Evropskog udruženja menadžera.

Interesovanje za ovu nagradu, i pored ekonomskih poteškoća je ogromno, tako da je za nju bilo nominovano oko 1.000 uspješnih menadžera i kompanija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Ove godine su dodjeljene i nagrade za najuspješnije investicije u Bosni i Hercegovini, a ova nagrada je pripala Hotelu Hills u Sarajevu, kao najinvesticiji za najhotel u državi, i Fabrici SREBRENIČANKA u Srebrenici, za savremenu fabriku pomfrita.

Značajno je da veliki broj kompanija i menadžera  iz Bosne i Hercegovine,  i u ovoj  godini,  i pored teškoća, bilježi izvanredne rezultate u radu i ima dobre rezultate rada, koji dosežu mjereno po dobiti više desetina miliona maraka, a prisutan je i razvoj novih tehnologija i novih investicija. To ohrabruje i te kompanije i njihove menadžere, ali i druge menadžere i kompanije koji žele uspjeh.

Nagrade “Oskar popularnosti – najmenadžer godine” u Banja Luci uz prisustvo oko 300 uspješnih menadžera i ljudi iz vlasti, nauke i biznisa su uručene ZVIJEZDAMA biznisa, a primili su ih po ocjeni Nezavisnog Žirija 20 najboljih menadžera iz Bosne i Hercegovine iz različitih oblasti biznisa.

Jednu od nagrada dobio je i načelnik općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović a riječ je o nagradi Specijalno priznanje u akciji izbora menadžera godine. Riječ je o najvišem priznanju  u izboru Nezavisne agencije Evropskog udruženja menadžera i časopisa Euromenager- ”Najnačelnik Bosne i Hercegovine za 2016 godinu”-za izuzetan doprinos i izvanredne rezultate u razvoju Općine i stvaranju ambijenta za biznis, savremene i efikasne općinske administracije i bolji život građana Goražda”.

Bitno je spomenuti da su i firma Pobjeda Rudet iz Goražda,  kao i njen direktor Muhamed Hubanić dobili nagradu najkompanija i najmenadžer za 2016. godinu.

Do sada je za više od 20 godina koliko traje ova nagrada, nagradu primilo oko 400 uspješnih menadžera i kompanija iz BiH i četrdesetak zemalja jugoistočne i srednje Evrope, a  nagrada je sama po sebi postala svojevrstan brend. Prethodnih godina pomenute nagrade sa ovih prostora dobili su i naši uspješni privrednici Jusuf Hubjer, Enisa Bekto i Munevera Fočo.

Pored nagrada iz biznisa, u Banja Luci su uručene i nagrade najministrima, najnačelnicima opština i najambasadoru u Bosni i Hercegovini.

Prva nagada  “ZLATNA PLAKETA – Ličnost 2016. godine” u BiH i regionu je  uručena ambasadoru LARSU-GUNNARU WIGEMARKU, za nesebično angažovanje, pomoć i podršku Bosni i Hercegovini na putu razvoja i evropskih integracija.

Jučer je također u Banja Luci će održana i međunarodna Poslovna konferencija, Biznis forum, gdje su na temu “Ekonomski razvoj  i saradnja – kuda i kako u dalje u 2017. godini?” govorili najuspješniji menadžeri, naučni radnici, te političari.

IZVOR: Gorazde.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: