RAZMATRANI ZAKLJUČCI VLADE FEDERACIJE BIH

Hits: 13

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjem drugom nastavku 74.redovne sjednice razmatrala je zaključke Vlade Federacije BiH vezano za programe javnih investicija i rad inspekcijskih organa u cilju suzbijanja razvoja „sive ekonomije“.
S tim u vezi, Vlada je zadužila sva ministarstva da do kraja septembra dostave prijedloge projekata koji će se uvrstiti u kantonalnu listu javnih investicija, a kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove naložila da, shodno programu rada Vlade, poduzme aktivnosti na uklanjaju nelegalno izgrađenih objekata za koja postoje pravosnažna rješenja kantonalnog inspektora. Ministarstvo za finansije zaduženo je za ponovno organizovanje nagradne igre „Računom do nagrade“, s ciljem animiranja javnosti i nadzora u segmentu primjene fiskalizacije .
Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za prvih šest mjeseci ove godine koji je poslat Skupštini na usvajanje.
Saglasnost Vlade, uz određene izmjene, te ograničeno trajanje do potpisivanja granskog kolektivnog ugovora, dobio je i Pravilnik o radu ove javne ustanove.
Uz izmjene, saglasnost je dobio i Pravilnik o platama i naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate zaposlenika Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
Vlada je danas imenovala Upravni odbor Agencije za privatizaciju i za njegovog predsjednika predložila Husamedina Mešića, a dok konačnu saglasnost na ova imenovanja ne da Skupština, Agencijom će upravljati privremeni Upravni odbor kojem je produžen mandat.
Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Vlada je usvojila Pravilnik o uzimanju proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim institucijama i Pravilnik o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada.
Vlada je usvojila i Odluku kojom se dodjeljuje jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća (požar u januaru 2016.na stambenom objektu Sakiba Hubjera) općini Goražde u iznosu od 7.000 KM za saniranje posljedica nastalih navedenim požarom.
Vlada je na današnjoj sjednici, također, razmatrala poslanička pitanja i inicijative.
IZVOR: bpkg.gov.ba