REVIZORSKI IZVJEŠTAJ O BUDŽETU FBIH ZA PROŠLU GODINU: ZA PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA 199 MILIONA KM

Oko 199 miliona KM koštale su plaće i naknade zaposlenih iz 61 institucije koje se finansiraju iz federalnog budžeta, a za političke stranke i koalicije u prošloj je godini dato 3,6 miliona KM.

Brojni propusti Budžetski korisnici stvarali su obaveze veće nego što su im bila odobrena sredstva, pa su zato vršene preraspodjele sredstava, a i tekuća rezerva nije trošena za hitne i nepredviđene slučajeve, kako je propisano.

Dajući mišljenje s rezervom za izvršenje budžeta FBiH u prošloj godini, Ured za reviziju institucija u FBiH ukazao je da je bilo propusta kod realizacije transfera, kao i javnih nabavki.

– U pojedinim ministarstvima nastavilo se s praksom prijema uposlenika koji ne ispunjavaju posebne uvjete u dijelu radnog staža i potrebnog iskustva, stručnosti i znanja za određene poslove – samo je dio izvještaja. Finansijski rezultat Naznačeno je i da je za boračku reviziju od 2010. do 2016. godine potrošeno oko 15,6 miliona KM, ali se ne može potvrditi da je ona rezultirala uštedama i pozitivnim efektima u budžetu.

Prošlu godinu federalni budžet zapravo je završio u deficitu od oko dva miliona KM, a ne u suficitu od 84,9 miliona KM, kako je bilo prikazano. Revizori su ukazali da se iskazani finansijski rezultat ne može potvrditi za najmanje 86,6 miliona KM.

AVAZ

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *