REVIZORSKI IZVJEŠTAJ O BUDŽETU FBIH ZA PROŠLU GODINU: ZA PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA 199 MILIONA KM

Oko 199 miliona KM koštale su plaće i naknade zaposlenih iz 61 institucije koje se finansiraju iz federalnog budžeta, a za političke stranke i koalicije u prošloj je godini dato 3,6 miliona KM.

Brojni propusti Budžetski korisnici stvarali su obaveze veće nego što su im bila odobrena sredstva, pa su zato vršene preraspodjele sredstava, a i tekuća rezerva nije trošena za hitne i nepredviđene slučajeve, kako je propisano.

Dajući mišljenje s rezervom za izvršenje budžeta FBiH u prošloj godini, Ured za reviziju institucija u FBiH ukazao je da je bilo propusta kod realizacije transfera, kao i javnih nabavki.

– U pojedinim ministarstvima nastavilo se s praksom prijema uposlenika koji ne ispunjavaju posebne uvjete u dijelu radnog staža i potrebnog iskustva, stručnosti i znanja za određene poslove – samo je dio izvještaja. Finansijski rezultat Naznačeno je i da je za boračku reviziju od 2010. do 2016. godine potrošeno oko 15,6 miliona KM, ali se ne može potvrditi da je ona rezultirala uštedama i pozitivnim efektima u budžetu.

Prošlu godinu federalni budžet zapravo je završio u deficitu od oko dva miliona KM, a ne u suficitu od 84,9 miliona KM, kako je bilo prikazano. Revizori su ukazali da se iskazani finansijski rezultat ne može potvrditi za najmanje 86,6 miliona KM.

AVAZ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: