Riješen problem tehnološkog viška u obrazovnim ustanovama

Na jučerašnjem presu ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga govorio je o dugogodišnjem problemu tehnološkog viška nastavnog kadra u obrazovnim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i o načinu na koji je on riješen.
Kako ističe ministar, u proteklom periodu, u saradnji sa rukovodiocima škola, školskim odborima i stručnim saradnicima za osnovno i srednje obrazovanje, analizirana je postojeća situacija u smislu tehnološkog viška u školama na području Bosansko-podrinjskog kantona.

 

Screen Shot 2016-07-23 at 1.59.33 AM

Naime, utvrđeno je da se radi o 34 nastavnika kojima nedostaje dio ili puna norma, te je s tim u vezi, nakon analize i  donošenja novog Zakona u osnovnom obrazovanju od strane Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i izmjena i dopuna u Zakonu o odgoju i obrazovanju, stvoren pravni osnov za donošenje Protokola o međusobnoj saradnji sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Na taj način riješen je dugogodišnji problem tehnološkog viška nastavnog kadra u obrazovnim ustanovama.
„Zaista izražavam veliko zadovoljstvo što i ove godine neće biti tehnološkog viška. Zahvaljujući ovom Protokolu, 34 nastavnika će prije objave konkursa, biti raspoređena na u datim školama kako bi nadopunili svoje norme. Znam da je to otežavajuća okolnost za nastavnike, ali svakako je bolje imati normu i u više škola, nego ostati bez dijela ili potpune norme. Većina obrazovnih ustanova u ostalim kantonima ima ovakav problem, međutim mi zahvaljujući dobroj i dugoročnoj politici  uspjeli smo ga riješiti“ – riječi su ministra Žuge.
Prema riječima ministra, resorno Ministarstvo će za narednu sjednicu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pripremiti i Odluku o raspisivanju konkursa za tri škole sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
„Želim da naglasim da su školski odbori dostavili svoje potrebe za narednu školsku godinu  i mi ćemo pripremiti za narednu sjednicu Vlade  Odluku o raspisivanju konkursa  za tri škole sa područja našeg Kantona. Nastojat ćemo da ti konkursi budu raspisani u isto vrijeme, kako bi svi naši građani  koji su zainteresovani i koji ispunjavaju uslove, mogli adekvatno pratiti i aplicirati na te javne pozive“ – kazao je on.
Također, istaknuto je da će se prije objavljivanja konkursa, na osnovu Protokola o međusobnoj saradnji izvršiti analiza, te napraviti plan i raspored zaposlenika osnovnih i srednjih škola koji ostaju bez dijela norme.
Izvor: bpkg.gov.ba
%d bloggers like this: