RODITELJI AUTISTIČNE DJECE OGORČENI ODLUKAMA VLASTI: NAŠA DJECA NEMAJU PRAVO NA RAZVOJ I OBRAZOVANJE

Hits: 81

Vijest da Predstavnički dom Parlamenta FBiH nije usvojio amandman kojim je zatraženo da u budžetu Federacije BiH za 2018. godinu bude planirano 200.000 KM za podršku obrazovanju djece s poteškoćarna u razvoju u sklopu EDUS programa izazvala je brojne kritike i negodovanja u javnosti.

Roditelji razočarani i ljuti, no u nadi da za njihovu djecu ima mjesta u ovoj zemlji, ne odustaju od lavovske borbe koju vode godinama.

“Tražili smo da Vlada FBiH izdvoji 200.000 KM sa odgovarajućeg ekonomskoog koda tekuće rezerve koja bi se trebala koristiti za hitne i nepredviđene situacije. To je najbezbolniji način da se prebace sredstva”, rekao je zastupnik Demokratske fronte Dževad Adžem koji je predložio ovaj amandman.

U izradu amandmana bila je uključena i nevladina organizacija “Edukacija za sve” (EDUS) čiji program pokazuje izvanredne rezultate i čije usluge traže roditelji iz svih dijelova FBiH i BiH, kao i šire regije. Međutim, u našoj državi ne postoji sistemski pristup u radu s djecom s poteškoćama u razvoju, a nevladina organizacija nije u stanju raditi posao javnog sektora.EDUS je za sedam godina svog postojanja dokazao uspješnost u napretku djece te polučio rezultate u vidu mogućnosti nesmetanog uključivanja ove djece u redovnu nastavu i bez daljih troškova po sistem. Iz EDUS-a ističu da se program finansira isključivo putem projekata i donacija koje su trenutno pri kraju i bez izgleda za nastavak, prije svega zbog toga što međunarodni donatori direktnu brigu o djeci smatraju prirodnom obavezom javnog sektora.

Iako je u novembru prošle godine Skupština KS usvojila inicijativu EDUS-a za osnivanje javne ustanove “Naučni centar za podršku inkluziji”, interresorna grupa za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu s poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo nikada nije oformljena. Osim toga, nisu osigurani ni prostorni kapaciteti za rad centra.

“Zapanjujuća je upornost vlasti u nepriznavanju prava naše djece na razvoj i obrazovanje, čak i sigurnost, u vidu budžetiranja prema njihovim potrebama, ali i pukoj brojnosti. Najnoviju potvrdu takvog ponašanja imamo upravo u posljednjim odlukama parlamenta na nivou FBiH (neprihvatanje amandmana za obrazovanje djece s poteškoćama) te države BiH (neprihvatanje prijedloga za finansiranje GPS narukvica za osobe s autizmom i drugim poteškoćama). Ironično je to što su odluke donesene istog dana i na mjestima na kojima se inače dogovor oko bilo čega teško postiže. Naši roditelji dodatno su deprimirani i činjenicom da su njihova djeca samo jedna od zapostavljenih ranjivih grupa: odbijen je, naprimjer i amandman za roditeljsku kuću za djecu oboljelu od raka”, rekla nam je generalna sekretarica EDUS-a Sanela Lindsay.

Roditelji su odlučili ponovo pokrenuti inicijativu i otvorenim pismom su se obratili Skupštini i Vladi KS, ali i Omdusmenu za ljudska prava te drugim instancama na kojima mogu dobiti podršku za svoju borbu.

“Što se tiče EDUS-a kao ekspertne nevladine organizacije, iako imamo brojne ponude za otvaranje centara u drugim zemljama (Crna Gora, Srbija, Nizozemska i Švedska), mi smo, sa svojim znanjem i iskustvom, i dalje na raspolaganju prije svega javnom sektoru BiH, kroz novu ili bilo koju od postojećih ustanova koja za to pokaže interes, ali ovaj put su domaće institucije na potezu u smislu osiguranja potrebnih uslova i sredstava. Inače, u očekivanju ishoda roditeljske kampanje i koraka koje će vlasti eventualno poduzeti vezano za program direktnog rada s djecom, radimo na projektima edukacije stručnjaka te naučnoistraživačkim projektima sa ciljem poboljšanja kvaliteta podrške, te sistemskog i naučnog pristupa ranoj intervenciji. Nadamo se da će najbolji interes djece koja rastu i ne mogu čekati na procedure ipak prevladati sve prepreke i da će EDUS-ov program opstati i biti dostupan svoj djeci u našoj zemlji”, rekla je Lindsay.

gorazdeportal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *