RUTA BRZE CESTE SARAJEVO-BEOGRAD JOŠ UVIJEK NEPOZNATA, OČEKUJE SE STAV ENTITETSKIH PREMIJERA

Hits: 1233

Ministar Lasić je rekao da je, ispred Federacije BiH, iznio dva alternativna rješenja za koja misli da nisu u koliziji i da su oba jednako dobra i jednako potrebna kada je riječ o Federaciji BiH.

“Jedno rješenje je povezivanje Sarajeva i Beograda preko Žepča, odnosno Tuzle, Brčkog i Bijeljine, a drugi je, jer moramo uvažavati i činjenično stanje Republike Srbije a to je da autoput već došao do Užica i da će biti spojen u Kotromanima, da idemo preko Višegrada. I stav Federacije je da Sarajevo i Višegrad budu spojeni ali da se uvaži i dio Goražda i bude spojen s Višegradom”, rekao je Lasić.

Govoreći o mogućim varijantama povezivanja ministar Neđo Trninić rekao je kako je trenutno najaktuelnij priča od Sarajeva prema Vardištu, koji su početna i krajnja tačka.

“Mi imamo dvije varijante i u ovom momentu nismo bili spremni doći do konačnog rješenja jer se to mora dići na viši nivo gdje bi se moralo doći do konačnog rješenja o tome koja je varijanta prirotetna”, rekao je Trninić.

Jusko je rekao kako su se usaglasili da će definitivno uključiti entitetske premijere na sljedeći sastanak. Također je izrazio želju da na tom sastanku bude uključen i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

“Nemamo još uvijek precizne informacije o načinu informacija i sredstvima koja će nam biti na raspolaganju. Mi ćemo u najkraćem roku poslati zvanični dopis da nam daju tačne informacije o tome koliko novca nam je raspoloživo i na koji način će se to finansirati. To bi bila i polazna osnova za naš naredni sastanak”, rekao je Jusko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.