SDA GORAŽDE: “MLADI I ŽENE SU SNAGA GORAŽDA”.

Hits: 833

Asocijacija mladih SDA Goražde je najmasovniji, najaktivniji i najkvalitetniji politički podmladak. Asocijacija mladih SDA je članica Mladih Evropske narodne stranke (YEPP) što potvđuje njen demokratski karakter. AM SDA pažnju posvećuje obrazovanju svojih kadrova tako da veliki broj članova Asocijacije učestvuje na seminarima koje organizuje Politička akademija SDA. Politička akademija SDA organizuje seminare u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i fondacijama putem kojih članove Asocijacije mladih SDA priprema za buduće političko djelovanje. Nijedna stranka osim SDA u svom sastavu nema instituciju poput Političke akademije. Izabrani zvaničnici iz AM SDA su bili najaktivniji i najplodonosniji u svom radu i djelovanju.
SDA će se zalagati za revidiranje Strategije omladinske politike i njenom prilagođavanju aktualnim prilikama u Općini Goražde, te za njeno dosljedno i potpuno provođenje. Iako je predviđena Budžetom Općine Goražde za 2016. godinu Strategija omladinske politike iz nekih razloga se nije realizovala.
U oblasti sporta zalagat ćemo se za: usvajanje Strategije razvoja sporta u Općini Goražde, poboljšanje uslova u postojećim sportskim objektima posebno za rješavanje prokišnjavanja Sportske dvorane i rješavanje pitanja zagrijavanja sala u dvorani tokom zimskih mjeseci.
U oblasti obrazovanja zalagat ćemo se za: povećanje finansijskih sredstava za stipendiranje deficitarnih kadrova, uvođenje novih zanimanja u srednje škole, kvalitetnije osnovno obrazovanje kroz izdvajanje značajnijih finansijskih sredstava u Budžetu za investicije u obrazovanje. U mandatnom periodu 2016.- 2020. zalagat ćemo se za povećanje finansijskih sredstava na kodu za mlade i to za finansiranje projekata mladih i poboljšanje položaja mladih u svim sferama života. Također, nastojat ćemo osigurati pretpostavke za zapošljavanje mladih ljudi, te da mladi sa završenom VSS i VŠS mogu obaviti pripravnički ili volonterski staž. Zalagat ćemo se i za obezbjeđivanje stanova za mlade bračne parove. Poznato je da je Klub vijećnika SDA Goražde za 2016.godinu podnosio amandmane za povećanje koda za mlade u Budžetu Općine 2016. godine, te stoga je Transfer za mlade 2016.godine iznosio 29.200,00 KM. Iako skromna sredstva, to je do sada najveća podrška mladima i omladinskim organizacijama.
U oblasti kulture zalagat ćemo se za obezbjeđenje novog izvora prihoda kojim bi se finansirao što veći broj kulturnih manifestacija, pokušat ćemo napraviti četverogodišnju saradnju s gradovima iz regije s ciljem razmjene kulture i kulturnih manifestacija.
U našem voljenom i dragocjenom Goraždu žene krasi patrijahalnost, vrijednoća i izdržljivost. Krasi ih ljubav i poštovanje porodice, krasi ih majčinstvo. Majka, supruga, naučnica, studentica, doktorica, vrijedna žena domaćica…to je snaga naroda. Kroz historiju civilizacije mijenjala se uloga žene po potrebi društva- od majke i vjerne supruge do današnjice kada žene rade iste poslove kao i muškarci i sa jednakim kvalifikacijama i ambicijama. AŽ SDA Goražde slijedi programske ciljeve Stranke s posebnim interesom za: poticanje javnog i političkog djelovanja žena, razvijanje svijesti i afirmacije prava žena, očuvanja zdrave porodice, edukacije žena, osiguranje ravnomjerne zastupljenosti žena u svim segmentima društva, zaštite zdravlja i poboljšanje socijalnog položaja žena, zaštite žena od svih oblika nasilja, poboljšanje ekonomskog standarda žena, afirmaciji cjeloživotnog učenja žena.
Bošnjaci trebaju spoznati tu snagu žene i raditi na toj snazi. Bez žene Bošnjaci su samo jedna polovina – sa ženom su cjelina, kako u porodici tako i u društvu.
Žene i mladi su snaga Goražda!
Zajedno do pobjede!

Izvor – Gorazde Portal