SDA GORAŽDE: PRIVREDNI RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE

Hits: 169


Ekonomski oporavak, razvoj i zapošljavanje su prioritetni ciljevi u Izbornoj Platformi Stranke demokratske akcije. Stranka demokratske akcije (SDA) će raditi na stvaranju boljih i kvalitetnijih uslova za razvoj privrede, u smislu konkretne podrške preduzećima u oblasti industrijske proizvodnje i javnim preduzećima, koji će za cilj imati rast industrijske proizvodnje, stimulisanje izvoza i otvaranje novih radnih mjesta. Stranka demokratske akcije (SDA) će svojim djelovanjem i konkretnim Programima raditi na suzbijanju sive ekonomnije i rada na crno. Stranka demokratske akcije (SDA) ima kadrove s kojima može provesti konkretne Programe na ekonomskom oporavku i razvoju Općine Goražde.
U suvremenim je uvjetima života svrha svake ekonomije i društva, što potpunije zadovoljiti ukupne materijalne, socijalne, kulturne i druge potrebe cjelokupnog stanovništva. Da bi se to postiglo – na što uspješniji način, potrebno je konstantno unapređivati sve oblike uvjeta života i zapošljavanja ljudi, da bi se unaprijedio ukupan privredni razvoj. Tako bi došlo do povećanja dohotka po stanovniku, i do povećanja životnog standarda. To je moguće postići boljim razvitkom primarnog, sekundarnog i tercijarnog sektora.

sdaaa1

Proizvodnja prerađivačke industrije znatno je veća od one u tradicionalnoj poljoprivredi, jer su proizvodi raznovrsniji i pogodniji za razmjenu. Međutim, ovdje se srećemo sa povećanom migracijom stanovništva – koja, u posljednje vrijeme, sve brojnije i masovnije napušta sela – te “trbuhom za kruhom” odlazi u veće centre radi zaposlenja. Sam proces industrijalizacije značajno je utjecao i na proces urbanizacije, jer se usporedno s prijelazom radne snage, i opću tendenciju povećanja udjela nepoljoprivrednog stanovništva u konačnici, prati istodobna tendencija povećanja udjela gradskog stanovništva. Zato, mi moramo ojačati sela, i samim tim dati šansu našim poljoprivrednicima – Da život na selu bude prednost, a ne nedostatak.
U privrednom razvoju i zapošljavanju u našoj Općini veliku pažnju treba posvetiti mladima koji nakon završenih fakulteta ostaju na Zavodu za zapošljavanje BPK Goražde, što utječe na njihovu pozitivnu energiju, koju polahko počinju da gube radi nemogućnosti da obezbijede egzistenciju. Iznalazak potencijalnih investitora koji bi investirali u sektor mikrobiološkog, medicinskog, informatičkog i poljoprivrednog sektora – mora biti na vrhu liste prioriteta kako lokalnog vodstva SDA tako i federalnog, odnosno, državnog. Porazna je činjenica da mladi napuštaju naš grad, našu državu; a da se na tome ne radi dovoljno. SDA Goražde podržava sve projekte i planove koji uključuju veću afirmaciju mladih i žena, a jedan od dokaza je i to što smo ove godine dali mogućnost građanima da podrže mlade, pametne i obrazovane osobe koji čine većinu kandidata sa liste SDA za Općinsko vijeće Općine Goražde. Svakako, na građanima je da se odluče drugog oktobra žele li dati glas mladima i da li su mladi uistinu budućnost grada i države!

sdaaa2

U ekonomskom ozračju, najvažniju poziciju zauzima industrijski razvoj. Poduzetnik je ključna figura, jer on je, posve jednostavno, ključ privrednog razvitka. Dinamičan poduzetnik je osoba koja inovira i koja stvara “nove kombinacije” u proizvodnji.
Kada govorimo o aktuelnom privrednom razvoju Općine, SDA Goražde će raditi na stvaranju ambijenta za formiranje novih industrijskih zona, donošenje novih regulacionih planova i jačanje i proširenje kapaciteta postojećih privrednih subjekata. Svjedoci smo da je Klub vijećnika SDA Goražde dao veliki doprinos razvoju industrijskih zona i donošenju praktičnih regulacionih planova. Privredni razvoj postojećih firmi treba podržavati i pružati maksimalnu potporu kako bi te firme postale još ekonomočnije i modernije. Svakako, ne smijemo zaboraviti ni ostale privrednike koji doprinose razvoju privrede u našoj Općini, a to su mala i srednja preduzeća koja su okosnica lokalnog razvitka lokalne zajednice.

Gorazde Portal