SKUPŠTINA BPK TRAŽI OD VLADE FBiH I AUTOCESTA FBIH DA PLANIRAJU SREDSTVA ZA TUNEL

Skupština BPK Goražde razmatrala je informaciju Autocesta FBiH koja se odnosi na realizaciju projekta tunela Hranjen, a zastupnici su izrazili zabrinutost zbog usporenog odvijanja radova.

S obzirom da se radi o historijskom projektu za BPK Goražde kao i činjenicu da je on uvršten u Program javnih investicija FBiH Skupština je zatražila od svih učesnika u realizaciji ovog projekta, a prije svega Vlade FBiH i JP Autoceste FBiH da preduzmu sve neophodne radnje i aktivnosti kako bi se nastavila realizacija projekta i ubrzala zbog evidentnog kašenjenja prema potpisanom ugovoru.

Naime, rok za izvođenje radova na tunelu Hranjen je februar 2022. godine.

Skupština je danas zatražila da se izvrši kvalitetna, stručna i nezavisna analiza dosadašnje realizacije projekta. Zatupnici su od Vlade FBiH i Autocesta zatražili da u svojim budžetima za 2022. godinu planiraju dovoljno sredstava za nastavak realizacije ovog projekta odnosno LOT-a 1, koji se odnosi na probijanje glavne i servisne cijevi i izradu primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen te da se u što kraćem vremenskom roku otpočne sa nastavkom radova u punom intenzitetu.

Autoceste FBiH su Vladi BPK Goražde proslijedile detaljnu informaciju u kojoj su između ostalog i podaci o finansijskim tokovima i planiranim aktivnostima u narednom periodu.

“Projekt brze ceste realizira se u dvije faze. U prvoj fazi se realizuje kao poluprofil buduće brze ceste na cijeloj dužini. Sama izgradnja prve faze podijeljena je u dvije etape LOT 1 “Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen” i LOT 2 -nastavak i kompletiranje svih radova na tunelu i otvorena trasa. U drugoj fazi realizacije projekta, cijela dionica bi bila izgrađena i opremljena u punom obimu za standard brze ceste, a vrijeme realizacije ove faze ovisit će o saobraćajnim potrebama regije i ekonomskim mogućnostima nadležnih institucija vlasti i upravitelja ceste”, stoji između ostalog u dostavljenoj informaciji.

U informaciji se između ostalog navodi da je za izradu projektne dokumentacije po ovom Ugovoru (Žuti FIDIC) bio zadužen izvođač radova, te da je u ime Izvođača projektnu dokumentaciju radio Konzorcij: IGH d.d. Zagreb (lider Konzorcija) i Design& QC d.o.o. Sarajevo (partner). Ugovorom je bilo definisano da Izvođač uradi dio projektne dokumentacije: trasa tunela Hranjen, geotehnika tunela, odvodnja, građevinski dio tunela, projekt zaštite tunela.

“Kako nije bila ugovorena kompletna projektna dokumentacija saobraćajna oprema i signalizacija kao i tunelska instalacija dostavljamo Vam okvirnu procjenu koja obuhvata procjenu troškova za kompletiranje svih radova, odnosno za završetak i puštanje u promet kroz tunel Hranjen potrebno je 241 milion KM, a za prilagođavanje lokalnih i gradilišnih puteva od Hrenovice kroz tunel Hranjen prema Goraždu potrebno je 17 miliona KM tako da okvirno vrijednost naprijed navedenih radova iznosi 258 miliona KM ne računajući do sada ugovoreni iznos Faze I. Procjena je izvršena na bazi jediničnih cijena koje se koriste na trenutnim ugovorima”, stoji u informaciji Autocesta FBiH.

Uprava JP Autoceste FBiH je dostavila Izvođaču radova Euroasfaltu d.o.o. Sarajevo prijedlog Sporazuma o formiranju ekspertnog vijeća za utvrđivanje činjeničnog stanja na Ugovoru broj JPAC 995-B100-18. Ekspertno vijeće će brojati devet članova nazavisnih stručnjaka pravne i tehničke struke iz oblasti FIDIC-a obligacionog prava i arbitraže, stručnjak iz oblasti geologije, geotehnike i tunelogradnje. Zadatak Ekspertnog vijeća će biti analiza Ugovorne dokumentacije, analiza tehničke dokumentacije, analiza dokumentacije koja se odnosi na implementaciju ugovora te sačinjevanje Izvještaja koji će sadržavati stručno mišljenje. U slučaju da se ne postigne Sporazum sa Izvođačem radova, a vezano za formiranje Ekspertnog vijeća, JP Autoceste FBiH će zatražiti saglasnost Vlade FBiH da se donese Odluka o formiranju Ekspertnog vijeća, navodi se u informacji Autocesta koju je razmatrala Skupština BPK Goražde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: