STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE PREDSTAVILA SVOJE KANDIDATE ZA LOKALNE IZBORE

Hits: 1556

Stranka za bolje Goražde predstavilo listu za općinsko Vijeće Općine Goražde na predstojećim. Ova stranka ima liste za vijeća u Goraždu i Općini i kandidata za načelnika u Općini Foča u Federaciji.
Stranka za Bolje Goražde zastupljena je samo na području BPK. Osnovana je 2013 godine i kako je rečeno na pressu se ukazala se potreba da bude na usluzi svim stanovnicima ovog kantona.
Prvi put Stranka za bolje Goražde pojavila se sa listom za Skupštinu BPK. Ove izbore lista kandidata za vijeće Općine Goražde ima 17 kandidata među kojima su tri aktuelna vijećnika, a kada je u pitanju Općina Foča u Federaciji lista broji 12 kandidata i svi oni su kako je rečeno na pressu su ljudi iz naroda koji znaju šta treba običnom građaninu i kako unaprijediti stanje u lokalnim zajednicama.
Kandidati znaju šta žele mladi kako poljoprivrednim proizvođačima obezbjediti tržište i podsticaje za proizvodnju istaknuto je na pressu te su dodali kako i znaju kako je čekati u ambulantama.
Kandidat za načelnika Općine Foča u FBiH je Esed Radeljaš kojeg kako kažuu ovoj stranci ne treba posebno predstavljati jer su građani najbolji svjedoci koliko se zalagao da pomogne stanovnicima ovog kantona dok je obnašao funciju ministra privrede.
Stoga se nadamo da će građani Ustikoline to prepoznati te glasati za Eseda Radeljaša. Stranka za Bolje Goražde postala je prepoznatljiva na političkoj sceni rečeno je na pressu ove stranke.
Izvor – Goražde Portal