VIDEO / U 2017. FEDERALNA DIREKCIJA ZA CESTE REALIZUJE TRI ZNAČAJNA PROJEKTA NA PODRUČJU OPĆINE GORAŽDE

Hits: 794

Bosansko-podrinjski kanton Goražde danas je posjetio direktor J.P. Ceste Federacije BiH  Ljubo Pravdić sa saradnicima. Tim povodom u zgradi Vlade BPK-a Goražde održan je zajednički sastanak sa premijerom Emirom Okovićem, načelnikom općine Goražde Muhamedom Ramovićem i saradnicima, a sastanku je prisustvovao i ministar u vladi BPK-a Meho Mašala, te direktorica Direkcije za ceste BPK-a Goražde Izeta Jahić. Tema sastanka bio je razgovor o projektima koje je Federalna direkcija za ceste planirala realizovati na području našeg kantona, odnosno Općine Goražde u 2017.godini.
Radi se o projektima iz Programa modernizacije cesta koje Direkcija provodi na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine, a na području našeg kantona u narednoj godini u planu je realizacija tri veoma značajna projekta. Riječ je o raskrsnici u Vitkovićima za koji u će biti izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 1.480.000 eura, za rekonstrukciju Mosta žrtava genocida u Srebrenici sredstva su  predviđena u iznosu od 1.100.000 eur . Dogovoreno je da se radi i priključak na magistralnu cestu što bi značilo rješavanje raskrsnice a ukoliko bi postojala mogućnost i zgradnja kružnog toka. Treći veoma značajan projekat koji je predviđen u programu je nastavak izgradnje obilaznice oko Goražda za čiju je prvu fazu izgradnje predviđeno oko 1.000.000 eura.
 [huge_it_video_player id=”78″]
-Ovdje su interesantna na neki način tri velika projekta koji su uključeni u Program modernizacije, a prije svega radi se o raskrsnici u Vitkovićima, rekonstrukcija magistralne ceste M20 u tom dijelu, gdje je osigurano 1.480.000,00  eura sveukupno. Drugi značajan projekat koji se finansira  iz Programa modernizacije cesta je most preko rijeke Drine tj. Most Žrtava genocida u Srebrenici. Tu je predviđeno 1.100.000,00 eura, znači za rekonstrukciju ovog mosta. Usput smo dogovorili  da se radi i  priključak na magistralnu cestu preko tog mosta, znači rješavanje raskrsnice ukoliko bi postojala mogućnost da to bude kružni tok. Imamo urađenu dokumentaciju za taj most i on se finansira iz kredita IBRD i on bi također trebao biti operativan u  slijedećoj godini i mi očekujemo da ćemo raspisati natječaj i da ćemo  radove započeti u tom dijelu slijedeće godine. Treći projekat jeste obilaznica Goražda. Nastavak izgradnje zaobilaznice Goražde koja je još ranije započeta iz naših sredstava. Imamo tu osigurano u prvoj fazi million eura, kaže direktor J.P Ceste FBiH Ljube Pravdić.
Načelnik Općine Goražde pored pomenutih projekata ukazao je i na goruće probleme kao što je pitanje trotoara i odovodnje površinskih voda u  pojedinim ulicama.
-Jako smo sretni što smo danas se susreli sa predstavnicima Direkcije cesta  i sa premijerom  i njegovim saradnicima. Ohrabreni smo aktivnostima koje će se provoditi  u 2017. godini posebno kada je u pitanju  adaptacija i sanacija Mosta žrtava Srebrenice i jedne najveće raskrsnice a to je raskrsnica u Vitkovićima. Mi ćemo ovdje sve učiniti sa  svoje strane što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, mi  smo spremni u svakom momentu da udovoljimo njihovim zahtjevima kao i do sada. Također smo istakli i jedan dugogodišnji problem, a radi se o putu Vinarići-Baćci  sam trotoar, kao i odvodnja površinskih voda na raskrsnici Baćci i u ul Kulina bana, što je vidjeli smo naišlo na razumjevanje , te kružni tok u ul. Zaima Imamovića koji se opet nastavlja na zaobilaznicu. Evo zaista postoji jedno veliko raspoloženje za ove projekte i od strane direktora i od strane premijera. Mi se nadamo da će se mnogi projekti realizovati u 2017. godini, kaže Ramović.

Izvor – Gorazde Portal, RTV BPK Goražde