U INFRASTRUKTURU ULOŽENO 54.700 KM

Hits: 61

Kroz projekat organizacije Save the Children „Jačanje socijalnog uključivanja-jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnom razvoju djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“ osigurana su finanansijska sredstva za opremanje centara i učionica za rani rast i razvoj u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
Od maja mjeseca 2016.godine, organizacija Save the Children je u partenrstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  i Pedagoškim zavodom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te Općinom Goražde omogućila da se u našoj općini  osigura infrastruktura za podršku unaprjeđenju ranog rasta i razvoja, kao i provedbu obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja. Uz pomoć ove organizacije  na području naše općine opremljeno je pet učionica i dva centra za rani rast i razvoj. Tim povodom, danas su predstavnici Save the Children u pratnji ministra Damira Žuge i načelnika općine Goražde Muhameda Ramovića obišli centre gdje je ova organizacija u infrastrukturu uložila 54.700 KM.
Prema riječima ministra Damira Žuge, ovo je najvrijednija donacija koja se direktno odnosi na predškolski odgoj i obrazovanje.

screen-shot-2016-09-22-at-7-58-16-am

„Poznato je da mi već duži niz godina implementiramo obavezni program obrazovanja u stopostotnom procentu od 170 sati i zahvaljujući tome organizacija Save the Children je prepoznala sve to i u skladu sa Strateškim smjernicama i Strateškim planom za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja u FBiH 2013-2017.godine potpisan je protokol o saradnji. Radi se o opremanju dva centra za rani rast i razvoj u Vitkovićima i Plavom cvijetu, te po jedna učionica u Ustikolini, Osanici, Sadbi i u samom sjedištu obdaništa „Sunce“- kazao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga.
Predviđa se da će preko 250 djece imati koristi, odnosno da će sva djeca biti obuhvaćena obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, dok će kvalitet i uvjeti u kojima se realizira ovaj program biti unaprijeđeni, kao i profesionalni kapacitet odgajateljica. Save the Children je prepoznao spremnost i inicijativu obrazovnih vlasti u našem kantonu da unaprijede kvalitet predškolskog obrazovanja, te će u narednom periodu podržati njihove napore u ovom procesu.
screen-shot-2016-09-22-at-7-58-02-am
U sklopu ovih projektnih aktivnosti, danas će predstavnici organizacije Save the Children, u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškim zavodom, organizirati obuku u oblasti ranog rasta i razvoja za odgajateljice predškolskog odgoja i obrazovanja.
Izvor: bpkg.gov.ba