U TOKU IZRADA NOVE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE GORAŽDE 2017-2027.

Hits: 350

U Velikoj sali Općine Goražde danas je održan sastanak Partnerske grupe koja radi na izradi Strategije razvoja Općine Goražde. Prije samog početka rada članove grupe najprije je pozdravio i poželio uspješan rad načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović. Strategija se radi u okviru Projekta lokalnog integriranog razvoja (LID), koji je predstavlja zajedničku inicijativu Evropske Unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).
Članove Partnerske grupe koja radi na izradi pomenute Strategije čine predstavnici Općine Goražde, civilnog društva, predstavnici privrednog sektora i javnih institucija.
Tehničku podršku u sklopu ovog projekta pruža Konzorcijum iza kojeg stoje Institut za hidrotehniku Sarajevo (HEIS) iz Bosne i Hercegovine i konsultantska kompanija Development Consulting Group (DCG) iz Beograda.
Do sada su već održane prve radionice za Radni tim i Sektorske grupe koje su definisale viziju, SWOT analizu, strateške fokuse i ciljeve.
Današnji sastanak Partnerske grupe je održan s ciljem da se daju zadnje primjedbe na sve ono što je urađeno, kako bi se moglo nastaviti sa izradom programa, mjera i projekata za naredni period.
Izvor – Gorazde Portal