U TOKU RADOVI NA SANACIJI MAKADAMSKIH PUTEVA U MZ ORAHOVICE

Hits: 4659

U sklopu Programa održavanja putnih komunikacija od interesa za Općinu Goražde u 2016. godini, a u skladu sa Strategijom razvoja Općine Goražde, ovih dana intezivno se radi na uređenju naše općine. U okviru pomenutog Programa  proteklih dana počeli su radovi na sanaciji makadamskih puteva u mjesnoj zajednici Orahovice.
Nosioc radova je goraždanska firma OKAC d.o.o., a ovim projektom predviđeno je urđenje makadamskih puteva u dužini od 50 kilometara u mjesnoj zajednici Orahovice.
Radove koji se izvode u pomenutoj mjesnoj zajednici posjetio je danas načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović .
– U sklopu Programa održavanja putnih komunikacija od interesa za Općinu Goražde u 2016. godini kojeg je usvojilo Općinsko vijeće Goražde upravo smo u mjesnoj zajednici Orahovice negdje oko 40 kilometara od centra naše Općine, gdje su u toku radovi na sanaciji makadamskih puteva i drago mi je da radovi teku planiranom dinamikom i da su mještani zadovoljni kao i Savjet Mjesne zajednice, jer su oni predložili koje trase da se urade. Obzirom da je mjesna zajednica Orahovice prostrana ovim radovima obuhvatit ćemo oko 50 kilometara puta. Također smo u ovoj Mjesnoj zajednici imali u prošloj godini značajna ulaganja i ono što je značajno za ovo područje je da ćemo zvanično i  prvi  projekat koji budemo radili sa IFAD-om, raditi asfaltiranje od škole u Brzači do Gošić polja.
Da je za građane mjesne zajednice Orahovice ovo važan projekat naglasio je predsjednik Savjeta mjesne zajednice Adem Mutapčić
– Mi smo kao savjet MZ Orahovice za 2016. godinu predložili ove putne pravce da se urade i Općinski vijećnici sa Načelnikom su to usvojili i tako je počela realizacija. Uradili smo put od Brda do Gusića i od Brda do Kovača. Sada radimo treću dionicu puta Čemerničkog vrela do Brzače i četvrti put je od Orahovica preko Jasena do Brzače. Mi kao stanovnici Orahovica i kao Savjet smo jako zadovoljni i zahvalni Općini, službama i Načelniku. Također bi se zahvalio i firmi OKAC koja izvodi radove.
Ono što treba naglasiti jeste da se nastavljaju aktivnosti i u naradnim danima po pomenutom Programu kao i po Programu uređenja grada i prigradskih naselja, tako da nas očekuje niz aktivnosti za što će Općina Goražde u 2016. godini ukupno izdvojiti oko 500.000,00 KM.
Gorazde Portal