UDRUŽENJIMA OSOBA SA INVALIDITETOM I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZDVOJENO 30.000KM

Na 74. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i nevladinih neprofitnih organizacija iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2020.godinu. Nakon provedene procedure po javnom pozivu, te odluke ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde  o odabiru korisnika , za  realizaciju ove odluke obezbijeđena su finansijska sredstva u budžetu ovog ministarstva u iznosu od 30.000 KM.

Usvojena je i Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u ukupnom iznosu od 33.000 KM, na ime osiguranja neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i nesmetanog funkcionisanja javne ustanove, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika ove javne ustanove te regulisanja obaveza po Sporazumu sa Poreznom upravom Federacije BiH o plaćanju duga po osnovu javnih prihoda na koji je saglasnost dala Vlada BPK Goražde.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za uzgoj tovne piladi te Odluku o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivredi-držanje koka nosilja.

Također usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže za prvo, drugo i treće polugodište, trgovinskoj radnji „KENO“ Goražde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: