FOTO/ UPOZORENO NA ALARMANTNO STANJE ZAGAĐENOSTI OKOLIŠA NA LOKALITETU ŠIŠETSKOG POTOKA

Hits: 2379

U sklopu redovnih aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove i Uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nedavno je izvršena kontrola kvaliteta voda u vodotocima I i II kategorije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

O rezultatima te kontrole, javnost je informisao direktor Uprave za inspekcijske poslove Midhat Hadžiomerović, koji je kazao da su federalni i kantonalni vodni inspektori analizu izvršili u saradnji sa Laboratorijom za vode Agencije za vodno područje rijeke Save.

Midhat Hadžiomerović, direktor Uprave za inspekcijske poslove

– Tom prilikom smo konstatovali da su na lokaciji Šišetski potok, kako je napisano u Izvještaju, nekih 300 metara ispod deponije nađena veoma velika odstupanja od maksimalno dozvoljenih granica. Vezano za to odstupanje, našla se živa, olovo, onda mangan, bakar. Takođe, suspendovane materije su u značajno većem obimu nego što je maksimalno dozvoljeno, elektroprovodljivost, zatim ukupan jedan kvalitet, što sve ukazuje na to da imamo na tom području, najvjerovatnije, pojačanu aktivnost bakterija, a vjerovatno su neke od njih i patogene – kazao je Hadžiomerović.

On je ovom prilikom podsjetio na dužnost kantonalne inspekcije da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, upozori javnost o ovakvim i drugim sličnim slučajevima koji mogu ugroziti zdravlje stanovništva.

– Vrlo su rizične, u području Šišetskog potoka, bilo kakve aktivnosti, pogotovo igra djece. Problem nam je što u narednom periodu ide vrijeme koje ide, znači ljetni je period i jednostavno tamo apsolutno ništa nije urađeno. Imamo prenosioce, povećanu aktivnost kako glodara, tako vjerovatno i insekata – naglasio je direktor Uprave.

Ovom prilikom je istaknuto da je najveća prepreka blagovremenom poduzimanju mjera na zaštiti ovog područja bila ta što je odlaganje otpada na ovoj lokaciji proglašeno javnim interesom.

– Ja bih se prevashodno oslonio na ono što kaže struka. Mi smo u nekoliko navrata pokušavali da obustavimo te aktivnosti, a kako se završilo, svima nam je znano – naglasio je Midhat Hadžiomerović.

S tim u vezi, on je podsjetio na ranije nadzore kantonalne inspekcije po pitanju odlaganja otpada na lokaciji Šišeta tokom kojih je upozoravano na nepravilnosti i rizike. Takođe je istaknuto da je na ovu deponiju u nekoliko navrata stavljan i pečat, što, međutim, nije rezultiralo konačnom zabranom odlaganja otpada na ovoj lokaciji.

– Ako hoće adekvatno da se riješi ovaj problem, trebalo bi da se napravi analiza šta je ko trebao da uradi, šta je ko uradio i onda ćemo doći do adekvatnih i egzaktnih podataka šta je i kako je urađeno i što su neke aktivnosti poduzete ili su neke poduzimane, a nisu trebale – riječi su direktora Uprave.

Uzimajući u obzir sve pomenuto, zaključeno je da trenutna situacija zahtijeva hitno poduzimanje odgovarajućih mjera na ovom lokalitetu radi zaštite okoliša, a time i zdravlja stanovništva.

bpkg.gov.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.