USPJEŠNO OKONČANA EDUKACIJA „ONLINE NASTAVA UZ MS 365“

Hits: 50

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ i Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC, realizovalo je edukaciju „Online nastava uz MS 365“ s ciljem stvaranja preduslova za online nastavu i unaprjeđenja digitalnih kompetencija nastavnog osoblja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Edukacijom su bili obuhvaćeni nastavnici/nastavnice razredne nastave, nastavnici/nastavnice predmetne nastave, srednjoškolski profesori/profesorice općeobrazovnih i stručnoteorijskih predmeta, kao i profesori/profesorice praktične nastave. Edukaciju su unutar dva ciklusa, u periodu od 28.08. do 2.10.2020. godine, uspješno završile 272 osobe.   

 Teme o kojima se razgovaralo na online edukaciji obuhvaćale su različite aplikacije unutar MS 365 platforme, mogućnosti koje ista nudi za pripremu i realizaciju nastave, kao i formiranje virtualnih učinica. Komunikacija sa učenicima i kolaboracija sa kolegama i kolegicama bili su u fokusu edukacije.  

 „Edukaciju su pored nastavnika/nastavnica prošli i budući administratori kao i direktori/direktorice svih škola na području našeg kantona. Kroz aplikacije kao što su Onedrive, Word, Excel, Powerpoint, a naročito aplikaciju Teams, naši nastavnici/nastavnice su dobili dobre temelje za organizaciju i izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u specifičnim uslovima“, izjavio je Admir Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde, pod čijim se inicijativom i nadzorom realizovala edukacija. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.