USVOJEN NIZ ODLUKA KOJE SE ODNOSE NA PLAĆANJE OBAVEZA IZ 2016.

Hits: 548

Svoju 88.redovnu sjednicu, posljednju u 2016.godini, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je usvajanjem odluka iz oblasti Ministarstva za privredu.

Na sjednici koja je održana 30. i 31.decembra, Vlada je usvojila niz odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi od kojih izdvajamo: sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu za tri lokaliteta po projektu navodnjavanja; proizvodnju gljiva, maline, žita, konzumne jabuke i merkantilnog krompira, te nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Za držanje matičnog stada krava (mliječna grla) u 2016.godini za 118 korisnika izdvojeno je 46.500 KM, za plasteničku proizvodnju za 21 korisnika 19.659 KM, a za držanje osnovnog stada ovaca i koza 44.470 KM, za 57 lica.

Iz budžeta Ministarstva za privredu sufinansiraće će se obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene muškarce i žene u poljoprivredi u iznosima od 12.449 i 7.676 KM.

Na osnovu programa podrške drugim nivoima vlasti, za projekte energetske efikasnosti i led rasvjetu Općini Goražde izdvojeno je 30.000 KM, a 50.000 KM Općini Pale u FBiH po osnovu raspodjele sredstava iz vodnih naknada.

Vlada je usvojila odluke o odobravanju sredstava za programe podrške razvoju privatnog sektora za unaprjeđenje proizvodnje, poduzetništva i obrta, te razvoj turizma na području BPK Goražde za 2016.godinu.

Odobrene su i izmjene programa utroška sredstava za 2016.godinu iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskih kodova: Tekući transferi neprofitnim organizacijama,Tekući transferi za zdravstvo od značaja za Kanton, te Tekući transferi pojedincima- zdravstveno osiguranje i izdaci za raseljena lica i izbjeglice.

Vlada je dala saglasnost resornom ministarstvu za sufinansiranje projekta „Uspostava sistema upravljanja kvalitetom laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju i sanitarnu hemiju prema standardu ISO 17025“, kao i 10.000 KM za njegovu realizaciju.

Takođe, donesene su odluke o isplati druge tranše sredstava za sufinansiranje projekta „Proširenje obima i kvaliteta, te vrste laboratorijskih usluga u domovima zdravlja Goražde, Foča i Pale u FBiH“  u iznosima od 7.500 i po 2.500 KM.

Korisnicima po javnim pozivima ovog ministarstva, za 7 udruženja  odobreno je 24.500 KM, a 2.000 KM Općini Foča FBiH za finansiranje prijevoza đaka povratnika na realizaciji Paunci-Ustikolina.

Zavodu zdravstvenog osiguranja Vlada je odobrila 20.000 KM za sufinansiranje nabavke trakica za mjerenje šećera pacijentima koji boluju od dijabetesa, a Domu za stara i iznemogla lica odobrene su dvije posljednje novčane tranše u 2016.godini po osnovu sporazuma o regulisanju potraživanja uposlenika, u ukupnom iznosu od 44.900 KM.

Na ovoj sjednici Vlada je razmatrala i primila k znanju informaciju resornog ministarstva o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koja je upućena Skupštini na usvajanje.

Po osnovu nedavno usvojenog rebalansa i u budžetu Minisarstva za boračka pitanja izvršene su izmjene programa utroška sredstava na ekonomskim kodovima:Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi pojedincima.

Iz budžeta Ministasrtva za boračka pitanja za 13 aplikanata biće izdvojeno 48.500 KM za finansiranje/sufinansiranje projekata i zahtjeva za izgradnju spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u budžtskoj 2016.godini.

Na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „I mi želimo svirati i crtati“.

Za učešće u izgradnji dva teniska terena, Vlada je odobrila 15.000 KM Javnoj ustanovi Sportski centar“ Goražde, kao i 12. redovnu tranšu Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu.

Za realizaciju projekata neprofitnih organizacija, za 12 udruženja iz budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline odobreno je 35.000 KM, a za projekte energetske efikasnosti općina Pale i Foča u FBiH po 15.000 KM.

Iz budžeta ovog ministarstva izdvojeno je i 38.045 KM za plaćanje Okončane situacije na ime izvedenih radova na rekonstrukciji krovova i fasada objekata na kojima je izvršena nadogradnja potkrovnih stanova u ul. Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu.

Vlada je podržala i projekt Općine Pale u FBiH koji se odnosi na nabavku sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja u Prači.

Utvrđena je osnovica za plaću i naknade za topli obrok budžetskih korisnika za mjesec decembar 2016.godine, a do kraja sjednice usvojeno niz odluka o odobravanju sredstava po osnovu zahtjeva udruženja i vjerskih zajednica.

Sjednica je završena čestitkom premijera i ministara za sretnu i uspješnu Novu 2017.godinu upućenom građanima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa željom da nam ona uz zajednički rad, solidarnost i bolje razumijevanje, bude usješnija od prethodne.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *