VIDEO/ U GORAŽDU ZA NOVE ZAKONSKE PROPISE U OBLASTI JAVNIH PRIHODA

Hits: 124

Skupština BPK-a izglasala je deklaraciju kojom se podržava inicijativa za donošenje novih zakonskih propisa u oblasti javnih prihoda. Po svemu sudeći, ona će ostati mrtvo slovo na papiru.
BPK već dugo zagovara izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji, pa je zbog toga i inicirana tematska sjednica kantonalnog parlamenta na kojoj se govorilo o ovoj temi. Međutim, poslanici i članovi Vlade žalili su se sami sebi jer niko od pozvanih predstavnika Vlade Federacije nije se pojavio na zasjedanju Skupštine.
Nije tajna da je ovaj kanton nezadovoljan količinom novca koju dobija na temelju Zakona o raspodjeli javnih prihoda. Istovremeno, mnogi su svjesni kako se situacija neće uskoro promijeniti u korist kantona, a ponekad i predimenzionirane priče o prostoru koji doživljava ekonomski procvat, koje su dodatno otežale poziciju kantona u kontekstu pomoći viših nivoa vlasti.
[huge_it_video_player id=”64″]
Međutim, nije samo problem u hvalospjevima ovdašnjih političara koji su zarad vlastite političke promocije precjenjivali razvoj kantona i svoj udio u svemu tome. Suštinski problem za buduće koeficijente raspodjele javnih prihoda jesu rezultati popisa koji su pokazali da u ovom kantonu živi oko 22 hiljade stanovnika, a ne 32 hiljade, kako se ranije tvrdilo.
U svakom slučaju, poslanici su usvojili deklaraciju kojom pozdravljaju inicijativu za izmjene Zakona o pripadnost javnih prihoda, ali i zadužili Vladu da pripremi programe da bi ublažila trenutno negativno stanje u kantonalnom budžetu.
Federalna.ba