FOTO/ VLADA BPK I SINDIKAT ZDRAVSTVA POSTIGLI DOGOVOR O PREKIDU ŠTRAJKA

Vlada BPK Goražde i Nezavisni strukovni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu postigli su dogovor koji bi trebao biti finaliziran potpisivanjem aneksa granskog kolektivnog ugovora i čime bi trebao biti okončan generalni štrajk u zdravstvenim ustanovama, započet 20. januara.

Tokom pregovora usaglašeno je povećanje satnice rada sa 2 na 2.31 KM, uz dosadašnji fond od 37.5 radnih sati sedmično.

Uposleni u zdravstvu imat će topli obrok u iznosu od 8 KM dnevno, noćni rad će se plaćati 30 posto, umjesto traženih 50 posto, dežurstva ljekarima od 7 do 9 posto na plaću, a minuli rad 0,5 posto na godinu radnog staža.

Baščelija: Od Vlade očekujemo finalni dokument

– Predsjedništvo mi je dalo ovlaštenje da potpišemo ovakav sporazum, a od Vlade očekujemo finalni dokument i potpisivanje aneksa ugovora. Mislim da je Sindikat napravio niz ustupaka i kroz vrijednost satnice, fond radnih sati, smanjenjem dodataka na plaću i cijene noćnog rada, ali sve u cilju da se agonija zvana štrajk što prije prevaziđe – kazao nam je predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu BPK Goražde Emir Baščelija.

Sindikat i Vlada dogovorili su da u narednom periodu zajednički rade na uštedama, a posebno ukidanju neopravdanih troškova u zdravstvu.

Ministar zdravstva Damir Dučić očekuje da će na taj način izdvajanja za zdravstvo ostati na dosadašnjem nivou.

– Formirat ćemo stručni tim koji će raditi na racionalizaciji i uštedama u zdravstvu. Sva ušteđena sedstva ići će u unaprijeđenje zdravstvenog sistema, kroz ulaganje u opremu, kadrove i poboljšanje materijalnog statusa radnika. Propisivanje skupljih lijekova sa esencijalne liste i liječenje van kantona koje je moguće obaviti i ovdje locirani su kao dvije oblasti za koje se izdvaja najviše sredstava i oni će se naći u fokusu ovog stručnog tima – kazao je Dučić.

Dučić: Formirat ćemo stručni tim

Prije potpisivanja aneks kolektivnog ugovora treba odobriti i Vlada BPK Goražde, a kao dan kada će zdravstvene ustanove u BPK redovno raditi nezvanično se spominje ponedjeljak.

AVAZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: