ZA I PROTIV ZAKONA O PIO-u: ŽUSTRA RASPRAVA U FEDERALNOM PARLAMENTU!

Hits: 377

Glasanju zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH o Prijedlogu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju prethodila je žustra rasprava između predstavnika vladajućih i opozicionih stranaka.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je da je cilj Prijedloga Zakona o PIO-u stabilizirati penzioni sistem i omogućiti pravičniji sistem izračuna penzija uvođenjem bodovnog sistema.

 

Uz ostalo, prezentirani su izračuni penzija za različite kategorije, pa je napomenuto da bi penzija učiteljice sa 40 godina staža po trenutnom zakonu bila 635 KM, a prema novom bila bi 672 KM, odnosno 37 više.

Drljača je napomenuo da bi, kada je riječ o penzionerima koji su radni vijek proveli u realnom sektoru, bila penzija uvećana za 25 maraka. To isto, prema njegovim riječima, važi i za policijske službenike.

S druge strane, zastupnik SDP-a u Federalno parlamentu Elvir Karajbić kazao je da je ovaj zakon štetan za buduće radnike.

“Tvrdim da će buduće penzije biti manje za 30 posto. Vlada ponovo obmanjuje i Parlament i radnike. Postavljam pitanje Vladi zašto su prekinuli razgovore sa ekonomsko-socijalnim partnerima koji su ukazivali na štetnost ovog zakona”, kazao je Karajbić.

I predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kazao je tokom današnje rasprave da Ekonomsko-socijalno vijeće nije dalo saglasnost na novi Zakon o PIO-u.

“Sindikat je od početka pripreme zakona imao šest primjedbi koje je prezentirao i upućivao Vladi i zastupnicima, ali one nisu uvrštene niti ih je iko od zastupnika preuzeo da ih predloži u formi amandmana”, kazao je Bajramović.

Zastupnica Stranke za BiH Azra Hadžiahmetović kazala je da govoreći u ime struke, a ne stranke, da bi svim penzionerima pod istim uvjetima penzije trebale biti jednake.

“Nije uredu da se bodovni sistem primjenjuje samo na buduće penzionere, nego je trebalo izvršiti preračun svih dosadašnjih penzija u skladu sa novim zakonom i to po bodu koji bi iznosio 13 maraka”, kazala je Hadžiahmetović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *