ZAPLIJENJENA TEKSTILNA ROBA USTUPLJENA SOCIJALNIM USTANOVAMA

Hits: 619

Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Goražde ustupio je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde tekstilnu robu koja je zaplijenjena u postupku prinudne naplate, a čija je procijenjena vrijednost 5.762,44 KM.

Radi se muškoj, ženskoj i dječijoj odjeći koja će po zaključku Vlade BPK-a Goražde putem nadležnih javnih ustanova i institucija biti podijeljena socijalno najugroženijim kategorijama stanovnika.

Imovina je zaplijenjena od poreznih obveznika koji obavljaju trgovinsku djelatnost i ostala je neprodata u postupku prinudne naplate dužnih javnih prihoda.

Kantonalni porezni ured Goražde izvršio je ustupanje imovine po prethodno dobivenoj saglasnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva finansija, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Izvor – N1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.