ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM OBUHVAĆENI SVI STANOVNICI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Hits: 60

Uoči obilježavanja 7. aprila, Svjetskog dana zdravlja koji se ove godine obilježava pod globalnom temom: Zdravstvene usluge za svakoga, svugdje i sloganom „Zdravlje za sve“, danas je u organizaciji Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde održan okrugli sto na kojem se govorilo o sistemima zdravstvene zaštite  te uspostavi Hemodijaliznog centra na području našeg kantona. Svoje učešće na okruglom stolu uzeli su predstavnici zdravstvenih ustanova i Ljekarske komore BPK Goražde.

Svjetski dan zdravlja obilježava se svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje te skrenula pažnja na prioritetna područja koja su briga svjetske zdravstvene organizacije. Zdravlje je osnovno ljudsko pravo tako da bi svi građani trebali imati zdravstvenu zaštitu. Kao pozitivna činjenica u pogledu zdravstvene zaštite, na današnjem okruglom stolu istaknuto je da je svaki stanovnik na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zdravstveno osiguran.

„Zahvaljujući Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice koje finansira građane našeg kantona ukoliko nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu po drugom osnovu,   svi su građani obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom, za razliku od drugih kantona. Mi smo zahvalni, jer znamo da polovina ljudi u svijetu nema obezbijeđen osnovni nivo zdravstvene zaštite koja prije svega obuhvata preventivnu zaštitu, zatim liječenje bolesti, rehabilitaciju, kao i palijativnu njegu“-riječi su Medine Bičo, direktorice Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde.

Kada je riječ o uspostavi Hemodijaliznog centra u Kantonalnoj bolnici Goražde, Ministarstvo za socijalnu politiku u ovoj godini će izdvojiti finansijska sredstva u iznosu od 280.000 KM za nabavku opreme, edukaciju kadra te adaptaciju postojećih prostorija koje će se staviti u funkciju.

„Mi smo o koordinaciji s Kantonalnom bolnicom u Goraždu uradili jedan projekat koji sadrži sve elemente za uspostavu Hemodijaliznog centra u ovoj ustanovi. Projekat je dostavljen Vladi BPK Goražde na razmatranje i ovom prilikom želim da kažem da će sve pozitivne primjedbe i sugestije Ministarstvo uvažiti. Nakon dobijanja saglasnosti od Vlade BPK Goražde, projekat će biti upućen u skupštinsku proceduru za davanje saglasnosti premijeru za potpisivanje sporazuma o realizaciji projekta“- kazala je ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Sabira Bešlija.

Današnji okrugli sto bio je prilika da se porazgovara o načinima poboljšanja zdravstvene zaštite stanovnika ovog Kantona ali i da se ukaže na probleme s kojima se zdravstveni radnici susreću u svom radu.

Kadrovskim i materijalnim jačanjem zdravstvenih ustanova i zdravstvena zaštita podići će se na jedan veći nivo, što je primarni cilj svih onih u čijoj je nadležnosti zdravlje ljudi, istaknuto je danas.

Izvor: bpkg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *