BUKVAREVIĆ: NAPRAVILI SMO REGISTAR KORISNIKA BORAČKE ZAŠTITE S VIŠE OD 92 HILJADE IMENA

Ministar za boračka pitanja FBiH Salko Bukvarević održao je danas sastanak s ministrima iz svih kantona Federacije BiH i predstavnicima boračkih udruženja, kazavši nakon sastanka da je uspostavljen registar boračko-invalidske zaštite i da je nadležnima uručena šifra za pristup registru.

Bukvarević je kazao da je uspostavljen registar korisnika boračko-invalidske zaštite na kojem je ukupno 92.525 imena.

“Uspostavili smo registar svih korisnika koji su dobili neku novčanu pomoć. Za predsjednika Vlade Federacije BiH i predstavnike kantonalnih nivoa vlasti smo pripremili pristupne kodove da mogu pratiti registar korisnika boračko-invalidske zaštite”, rekao je Bukvarević.

Istakao je da će se na taj način pratiti realizacija popunjavanja registra.

“Dostavili smo nadležnima mail i broj telefona, na koje će svako moći prijaviti nepravilnosti ukoliko ih primijeti”, istakao je Bukvarević.

Prema njegovim riječima, kad općine i kantoni unesu svoje podatke bit će upotpunjen registar i bit će poznato šta je ko od korisnika registra dobio od države.

“Naš cilj je da registar bude dostupan institucijama Bosne i Hercegovine, u cilju rješavanja zahtjeva predstavnika boračkih kategorija. Registar se odnosi na pripadnike Armije RBiH i HVO-a”, naveo je Bukvarević.

Istakao je da u registru imaju najveći broj ratnih vojnih invalida pa porodica poginulih.

“Sarajevski kanton ima najbrojniju RVI populaciju. Njihovi iznosi mjesečnih primanja su kategorisani po stepenu invalidnosti”, rekao je Bukvarević.

Prema njegovim riječima, nakon što registar bude dostupan svako će imati mogućnost da nepravilnosti prijavi nadležnim institucijama.

“Ovaj registar je potreban prije svega institucijama Bosne i Hercegovine i svima onima koji pomažu rješavanju statusnih pitanja boraca. Svako ko bude podnio zahtjev za ostvarivanje bilo kakvih prava morat će donijeti karton o tome šta su do sada dobijali”, kazao je Bukvarević.

Naveo je da će registar pomoći u rješavanju statusnih pitanja boračke populacije.

“Mi smo potpuno javno najavili ovaj registar svim predstavnicima boračkih organizacija. Najavili smo ga i u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH”, kazao je Bukvarević.

Rekao je da su ispunili sve zahtjeve koji su postavljeni pred predstavnike Vlade FBiH, a koji su u skladu sa zakonom.

“Vlada FBiH je u aprilu mjesecu poslala zakon u Parlament, prije nego što su borci postavili svoje zahtjeve. Drugi njihov zahtjev je bio ukidanje boračkih udruženja. Ta udruženja su registrovana u institucijama, a ima ih više od 1.600. Ja podržavam borce da se napravi jedno udruženje”, naveo je Bukvarević.

Dževad Malkoč, ministar za pitanja boraca u Vladi USK, kazao je da će pravu sliku korisnika na nivou Federacije BiH imati kad kantonalna ministarstva pošalju svoje podatke.

“Kada budemo imali te podatke onda će registar korisnika boračko-invalidske zaštite biti upotpunjen”, kazao je Malkoč.

Ministar za pitanje boraca HNK Oliver Soldo rekao je da prava boraca ne bi trebalo da budu zloupotrebljena.

“Neophodno je transparentno trošenje sredstava. Vlada HNK je svoj registar ugradila u ovaj registar. Ono što nas zabrinjava je ograničeno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka”, kazao je Soldo.

klix.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: