(FOTO) POSJETA GRADONAČELNIKA GORAŽDA MUHAMEDA RAMOVIĆA OŠ “USTIKOLINA”

Hits: 158

U pratnji saradnika, gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović posjetio je Osnovnu školu Ustikolina u Općini Foča u FBiH. Prilikom posjete, sa direktorom škole Mensadom Aranutom i njegovim saradnicima razgovarano je o aktuelnostima u provedbi nastavnih aktivnosti, te o aktuelnim problemima, potrebama i mogućnostima Grada Goražda u podršci ovoj obrazovnoj ustanovi.

Gradonačelnik je upoznat sa aktuelnim problemima sa kojima se školstvo općenito susreće, a ovom prilikom Gradonačelnik je i prvačićima osnovne škole u Ustikolini podjelio knjige ”Slovarica” i ”Računaljka, bojanka, brojanka”. Na sastanku je naglašena potreba stalnog ulaganja u renoviranje i održavanje zgrade kao i unapređenje nastavnog procesa.

Grad Goražde će u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima podržavati projekte svih obrazovnih ustanova, te nastaviti da podržava aktivnosti kako bi se nastavni proces odvijao bez poteškoća, ali i kako bi se procesi u obrazovanju unapređivali. A to u konačnici treba da doprinese većem kvalitetu obrazovanja i školovanju kadrova koji će svojim znanjem konkurisati i biti u središtu modernih privrednih tokova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.