GORAŽDANSKI PENZIONERI OGORČENI: KO IMA NOVCA MOŽE SE LIJEČITI, KO NEMA MORA DA UMRE

Liječenje COVIDA-19 iziskuje značajne troškove i zdravstvenih ustanova, ali i samih paciejnata. Posebno je troškovima terapije pogođena populacija u stanju socijalne potrebe, ali i goraždanski penzioneri.

“Troškovi života rastu, a sada penzioneri imaju i većih briga, jer je smrtnost zbog koronavirusa u ovoj populaciji velika, a za troškove terapije izdvajamo značajne svote novca. Kako nećemo biti ogorčeni, cijeli život smo punili fond zdravstvenog osiguranja, a sad kad treba da spašavamo živote ko ima para može se liječiti, a ko nema mora da umre. Troškovi terapije se kreću do 200 maraka pa gore, obično se ne zaustavlja na jednoj terapiji i u konačnici košta mnogo više. Mogu li to penzioneri podnijeti sa svojim penzijama. Mi smo do sada pomogli 81 penzionera kojem je trebalo liječenje sa po 100 maraka, imamo u obradi još 31 takav zahtjev. Oni su ugrožena kategorija, kome jooš mogu da se obrate”, ogorčen je Suljo Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Goražde.

Dodaje kako je svima koji su se iz tog razloga obratili udruženje pomoglo iz vlastitih sredstava, ali i ova kasa se prazni i bez značajnije  pomoći kantonalnih i gradskih vlasti teško da će moći udovoljiti svim zahtjevima.

Ministar zdravstva BPK Goražde smatra također da vlast mora naći načina da pomogne svima koji su u stanju socijalne potrebe u smislu refundacije troškova liječenja od covida.

“Mi moramo kao izvršna i zakonodavna vlast naći modus da pomognemo osobama koji su u stanju socijalne potrebe, penzionerima i svim ugroženim kategroijama koje su  imali ogromne troškove u vrijeme pandemije prije svega za nabavku lijekova jer terapije su skupe i morali su izdvojiti ogromna sredstva. Mi ćemo predložiti skupštini i vladi da se nađe način putem Zavoda zdravstvenog osiguranja da se planiraju sredstva za refundaciju troškova za nabavku lijekova za naše građane”, kaže Eniz Halilović, ministar zdravstva BPK Goražde

Za osiguravanje prava na zdravstvene usluge Vlada Federacije je planirala 11,5 miliona i prava na lijekove i medicinska sredstva 17 miliona maraka, a još nije poznato koliko će od tih sredstava bit izdvojeno BPK Goražde koji se nalazi ui veoma nezavidnoj situaciji.

Drugim programom je iznos od dva miliona maraka planiran Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za sufinansiranje troškova raseljenih osoba. Riječ je o bolničkom liječenja u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH povratnika iz FBiH u Republiku Srpsku.

“Što se tiče povratnika oni od ranije imaju mogućnost da se liječe na području našeg kantona i ukoliko vlada i skuština donesu određene mjere da se pomogne građanima i oni će biti obuhvaćeni tom odlukom”, kaže Halilović.

Dio sredstava Vlada Federacije će usmjeriti i za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti.

gorazdeportal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: