ISPORUČENA STOČNA HRANA JEDNOJ OD NAJVEĆIH FARMI NA PROSTORU BPK

Hits: 497

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mensad Arnaut  posjetio je danas  jednu od najvećih farmi  na prostoru našeg kantona SPP „DEA“ u vlasništvu Enise Dedović čija se farma, koja broji oko 40  krava, nalazi u naselju Lastavice kod Goražda.

Povod posjete je isporuka stočne hrane koju je ovom poljoprivrednom proizvođaču iz Direkcije robnih rezervi dodijelila Vlada BPK Goražde putem resornog ministarstva.

Radi se o 400 kg stočnog brašna i 320 mljevenog žita koje će prema riječima vlasnika farme biti od velikog značaja  za potrebe ishrane stoke u predstojećem zimskom periodu.

Ovom prilikom razgovarano je i o problematici sa kojom se susreću poljoprivredni proizvođači , a kako je istaknuto, Ministarstvo za privredu BPK Goražde će i dalje pratiti aktivnosti u poljoprivredi te pružati podršku poljoprivrednicima, u skladu sa finansijskim mogućnostima u budžetu BPK Goražde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.