USVOJEN ELABORAT O DIGITALNOM ARHIVIRANJU U BPK GORAŽDE

Hits: 505

Na početku 93. redovne sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona razmatrala je i usvojila zapisnike sa prve i druge vanredne sjednice održanih 20. i 27. februara, na kojim su utvrđeni zaključci u vezi sa tematskom sjednicom o zdravstvu, te usvojen Elaborat Glavne centralne popisne komisije za popis imovine, zalihe, potraživanja i obaveza budžetskih korisnika  na dan 31.12.2016.godine, sa prijedlogom zaključaka.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila  odluku o visini potrebnih prihoda za zadovoljavanje stambenih potreba.

Nakon prihvatanja Informacije ovog ministarstva o provedenoj proceduri izbora predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde,Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju novog Upravnog odbora ove javne ustanove.

Usvojena su takođe i rješenja o razrješenju i imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

Na osnovu prijedloga ocjene koja je dostavljena od strane Nezavisnog odbora i izjašnjenja ministra na prijedlog njihove ocjene, Vlada je donijela Odluku o godišnjoj ocjeni rada vršioca ovlaštenja policijskog komesara Adema Lakovića.

U nastavku, sjednice Vlada je usvojila Plan raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom BPK Goražde za 2017.godinu koja se ne koristi.

Usvojen je takođe i Elaborat o digitalnom arhiviranju u BPK Goražde, kao i Izvještaj o potrošnji goriva službenih vozila u 2016.godini.

Zbog ranije preuzetih obaveza pojedinih članova Vlade današnja sjednica je prekinuta, a njen nastavak je zakazan za ponedeljak 6. marta 2017. godine.

Vlada BPK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.