(VIDEO) POČINJE REALIZACIJA PROJEKTA IZGRADNJE OBILAZNICE U GORAŽDU

Hits: 1485

Javnom raspravom u zgradi Gradske uprave Grada Goražda počele su konkretne aktivnosti na izgradnji dugo očekivane zaobliaznice oko grada Goražda, a radi se o nastavku izgradnje zaobilaznice kroz Kazagiće i Hubjere sa mostom na entitetskoj liniji.

Kad se izda okolišna dozvola moći će se pristupiti izradi glavnog projekta, te će se moći početi sa samom izgradnjom zaobilaznice. Sredstva za njenu izgradnju su već obezbijeđena. Već sada se može početi sa pripremama za eksproprijaciju gdje to bude potrebno, tako da se počelo na izgradnji zaobilaznice. JP Ceste Federacije su investitori na ovome projektu.

 

Suada Numić, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u sektoru za izdavanje okolinskih dozvola u izajvi za medije izjavila je – „Danas smo u Goraždu zbog javne rasprave, odnosno uključivanja javnosti zbog namjere izgradnje zaobilaznice za Grad Goražde. Jedan dio ove ceste je već urađen, a investitor je JP Ceste Federacije BiH. Studiju je radio konzorcij Design Q&C i Sendo doo Sarajevo. Danas prezentiramo tu studiju i uključujemo javnost da daju svoje primjedbe i mišljenje. Radi se o zaobilaznici u dužini od pet kilometara. Danas ćemo da vidimo kakvo je raspoloženje javnosti. Imamo stručnu komisiju koja je imenovana od strane Ministrice koja će dati svoje stručno mišljenje i na temelju toga odlučićemo da li će studija biti prihvaćena ili ne. Na temelju oprihvaćene studije izdaje se okolinska dozvola koja je jedna u nizu dozvola da bi se pristupilo izgradnji. Ima još dosta posla i dopuna, dorada. Imamo aktuelnu problematiku sa dosta prirodnih prepreka, radiće se most preko rijeke Drine. Olakšica u svemu ovome je to što je ovom trasom išla uskotračna pruga pa je taj dio asfaltiran i to je uska cesta na kojoj se ne mogu mimoići dva automobila. Proširenjem ove trase i izgradnjom modernije ceste sa brzinom od oko 80 km/h doći će do povećanja broja automobila, ali će se izbjeći gužva kroz grad Goražde.“

Govoreći o projektu, pomoćnik Gradonačelnika Enver Adžem u izjavi za medije je rekao – „Zahvalio bih se JP Ceste FBiH koje će raditi dugo najavljivanu obilaznicu. Također bih se zahvalio Federalnom ministarstvu okoliša koje je studiozno prišlo problemu da se svi aspekti sagledaju po zakonu i da se pribave sve dozvole, da ne bi došlo do neželjenih efekata i posljedica. Gradonačelnik je zadnjih godina najavljivao ovaj projekat i lobirao kod viših nivoa i ovo je već konkretna radnja da se pristupi izgradnji zaobilaznice. Ovo je rasprava oko okolinske dozvole i onda se radi glavni projekat. Već se sad može pristupiti eksproprijaciji. Mislim da ovdje na samoj trasi neće biti eksproprijacije jer je to gradsko zemljište i riješeni su imovinski odnosi, jedino će biti na mostu preko Drine gdje most ide uz entitetsku liniju.“

Sa investitorom, JP Ceste Federacije u budućem periodu radimo i na izgradnji kružnog toka u Vitkovicima, zatim pješačke staze, odnosno trotoara kroz Vinariće i Baćke, zatim pješačke staze od mosta „Žrtava Srebrenice“ do entitske linije, kružni tok kroz centralni dio grada, a u zadnjoj fazi i rekonstrukciju mosta „Žrtava Srebrenice“.

gorazdeportal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.