ZABRANJENA POSJETA STIĆENICIMA DOMA ZA STARA I IZNEMOGLA LICA U GORAŽDU

Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na sjednici je konstatovao da je u protekle dvije sedmice došlo do pogoršanja epidemiološke situacije na području tog kantona.

Po riječima direktorice Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde dr. Medine Bičo na području kantona trenutno je 35 oboljelih,  dok se u izolaciji nalazi 101 osoba. Na klinici Podhrastovi u Sarajevu smješteno je sedam pacijenata iz Goražda.

U cilju spiječavanja širenja virusa COVID-19, Krizni štab zatražio je od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da kontinuirano provodi aktivnosti vezane za kontrolu poštivanja higijensko-epidemioloških mjera.

Nakon raznatranja  naredbe Federalnog kriznog štaba od  26fFebruara ove godine, kantonalni Krizni štab  donio je zaključak kojim se zabranjuje posjeta štićenicima u javnoj ustanovi „Dom za stara i iznemogla lica BPK Goražde“.  Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde zadužen je da poveća nadzor nad provođenjem i primjenom Kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa.

Svim fizičkim i pravnim licima koja zapošljavaju više od 20 osoba, naloženo je  strogo poštivanje kriznih planova pripravnosti, a stanovništvu sa prostora BPK Goražde da zbog pogoršanja epidemiološke situacije izbjegavaju javna i privatna okupljanja te ograniče svoja kretanja.

Krizni štab Ministarstva zdravstva BPK  usvojio je i operativni plan vakcinacije protiv virusa COVID-19 za područje BPK Goražde.  Po riječima dr. Bičo, prvih 50 doza  vakcine AstraZeneca očekuje se početkom sljedeće sedmice i namijenjene su zdravstvenim radnicima koji su u direktnom konkatktu sa pacijentima koji imaju simptome COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: