ZAKAZANA GODIŠNJA I 23. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE BPK GORAŽDE

Hits: 1198

Na sjednici Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  razmatrani su materijali za godišnju, kao i za 23. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje će se održati u ponedeljak i utorak 24.04. i 25.04.2017. godine.

U okviru godišnje sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde trebala bi biti razmatrana implementacija ciljeva i politike Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za proteklu godinu kroz realizaciju Programa rada Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu, zatim prezentacija ciljeva i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.  godinu, te prijedlozi programa rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu.

Na dnevnom redu 23. redovne sjednice  Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde trebali bi se naći Prijedlog zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, kao i Nacrt zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija kantona, kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća.

Na ovoj sjednici, Skupština bi trebala dati mišljenje na nacrte Zakona o turizmu i Zakona o boravišnoj taksi Federacije Bosne i Hercegovine.

Među ostalim tačkama, na dnevnom redu trebao bi se naći i Izvještaj Nezavisnog odbora za period 01.07.-31.12.2016. godine, Izvještaj Nezavisnog odbora o radu Policijskog komesara za period 01.10.-31.12.2016. godine, „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative, kao i Informacija Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o neizmirenim kratkoročnim obavezama JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ po završnim računima za 2014, 2015. i 2016. godinu.

Vlada BPK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.